بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۸۲۱۳۱ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن
اسم: Khazaei ,Zahra
کشور: Iran
سال تولد: ۱۹۹۸