بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۸۶۸۳ ریتینگ فیده:   ۱۷۸۹
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۶۳۰
اسم: اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
کشور: Iran استان: گیلان  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
Ghadir,Sahar IRI
۲  دور ۱۰
B ½
بیابانی پسیخانی ,سارا IRI
۳  دور ۹
W 1
بیرانوندنژاد ,مریم IRI
۴  دور ۸
B 1
پولاد ,مهسا IRI
۵  دور ۷
W 1
Heidari,Parmida IRI
۶  دور ۶
B 1
کریمی ,یگانه IRI
۷  دور ۵
B 1
Khazaei ,Zahra IRI
۸  دور ۴
W 1
نعمتی فرد ,نیلوفر IRI
۹  دور ۳
B 1
عبادی ,هاجر IRI
۱۰  دور ۲
W 1
یزدیزاده ,نسیم IRI
۱۱  دور ۱
B 1
پور شعبان اوشیبی ,رومینا IRI