بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۹۹۲۹ ریتینگ فیده:   ۲۶۸۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۵۲۱
اسم: مقصودلو ,پرهام
کشور: Iran استان: گلستان  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W ½
قائم مقامی ,احسان IRI
۲  دور ۱۰
B ½
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۳  دور ۹
B 1
نوروزی ,امید IRI
۴  دور ۸
W 1
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۵  دور ۷
B 0
خداشناس ,مرصاد IRI
۶  دور ۶
W ½
درینی ,پوریا IRI
۷  دور ۵
B 1
حسینی پور ,مهدی IRI
۸  دور ۴
W 1
Shah Moradi,Mohammad IRI
۹  دور ۳
B 1
توکلیان ,محسن IRI
۱۰  دور ۲
W 0
پیلوایه ,علی IRI
۱۱  دور ۱
B ½
سخایی ,مصطفی IRI