بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۰۹۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۳۰۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۹۷۵۰
اسم: باقری ,مازیار
کشور: Iran استان: خراسان شمالی  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۲  دور ۱۰
W 1
طاهباز ,آرش IRI
۳  دور ۹
B 0
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۴  دور ۸
W ½
خطیبی ,میثم IRI
۵  دور ۷
B ½
حسینی پور ,مهدی IRI
۶  دور ۶
W 1
پیلوایه ,علی IRI
۷  دور ۵
B 0
خداشناس ,مرصاد IRI
۸  دور ۴
W 1
Vojdani,Siavosh IRI
۹  دور ۳
B 1
سخایی ,مصطفی IRI
۱۰  دور ۲
W 0
توکلیان ,محسن IRI
۱۱  دور ۱
B 0
درینی ,پوریا IRI