بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۰۹۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۳۰۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۹۷۵۰
اسم: باقری ,مازیار
کشور: Iran استان: خراسان شمالی  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۲  دور ۱۰
B 0
مصدق پور ,مسعود IRI
۳  دور ۹
B 1
مقصودلو ,پرهام IRI
۴  دور ۸
W 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۵  دور ۷
B 0
درینی ,پوریا IRI
۶  دور ۶
W 0
نوروزی ,امید IRI
۷  دور ۵
B 0
غلامی اوریمی ,آرین IRI
۸  دور ۴
W ½
لرپری زنگنه ,شاهین IRI
۹  دور ۳
B 0
خمیسی ,سید جعفر IRI
۱۰  دور ۲
W 0
جوانبخت ,نیما IRI
۱۱  دور ۱
B 0
موسوی ,سید خلیل IRI