بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۶۴۴۳ ریتینگ فیده:   ۲۲۰۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۲۴۹
اسم: پیلوایه ,علی
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
Vojdani,Siavosh IRI
۲  دور ۱۰
B 0
حسین زاده ,نیما IRI
۳  دور ۹
W 0
Godarz,Kasra IRI
۴  دور ۸
B 1
صداقتی ,مهرداد IRI
۵  دور ۷
W 1
وقار ,محسن IRI
۶  دور ۶
B 0
باقری ,مازیار IRI
۷  دور ۵
W ½
توکلیان ,محسن IRI
۸  دور ۴
B 0
موسوی ,سید خلیل IRI
۹  دور ۳
W 0
مصدق پور ,مسعود IRI
۱۰  دور ۲
B 1
مقصودلو ,پرهام IRI
۱۱  دور ۱
W ½
فیروزجاء ,علیرضا IRI