بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۵۰۸۱ ریتینگ فیده:   ۲۲۰۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۰۶۴
اسم: خمیسی ,سید جعفر
کشور: Iran استان: مازندران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
احمدزاده رضوی ,سید شاهین IRI
۲  دور ۱۰
W 1
سلیمانیان ,میلاد IRI
۳  دور ۹
W 0
سالاری ,مهران IRI
۴  دور ۸
B 0
کریمی ,یگانه IRI
۵  دور ۷
W 1
کلیایی ,حسن IRI
۶  دور ۶
B 0
طاهباز ,آرش IRI
۷  دور ۵
W 1
روزبیان ,رضا IRI
۸  دور ۴
B 1
فردوسی ,وحید IRI
۹  دور ۳
W 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه IRI
۱۰  دور ۲
B 0
عینی ,سینا IRI
۱۱  دور ۱
W 1
ابراهیمی ,رضا IRI