بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۸۲۴ ریتینگ فیده:   ۲۱۹۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۶۹۱
اسم: دوستکام ,پویان
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
Ghazizade,Neysar IRI
۲  دور ۱۰
B 0
مشمولی ,کیان IRI
۳  دور ۹
W 1
فرح سا ,خسرو IRI
۴  دور ۸
B 0
تمدن ,احسان IRI
۵  دور ۷
W 1
Sheykhali,Mohammadreza IRI
۶  دور ۶
B 0
درینی ,پوریا IRI
۷  دور ۵
W ½
عینی ,سینا IRI
۸  دور ۴
B 1
طالبی ,مسعود IRI
۹  دور ۳
W 0
شعرباف ,محسن IRI
۱۰  دور ۲
B 1
رئوف نیا ,هومن IRI
۱۱  دور ۱
W 1
محسنی ,آرمین IRI