بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۱۹۰ ریتینگ فیده:   ۲۳۹۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۲۵۲
اسم: نوروزی ,امید
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
موسوی ,سید خلیل IRI
۲  دور ۱۰
B 1
مصدق پور ,مسعود IRI
۳  دور ۹
W 0
مقصودلو ,پرهام IRI
۴  دور ۸
B ½
توفیقی ,همایون IRI
۵  دور ۷
W ½
قائم مقامی ,احسان IRI
۶  دور ۶
W 1
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۷  دور ۵
B ½
دربان وایقانی ,مرتضی IRI
۸  دور ۴
W 1
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۹  دور ۳
B 0
درینی ,پوریا IRI
۱۰  دور ۲
W 1
خداشناس ,مرصاد IRI
۱۱  دور ۱
B 1
Shah Moradi,Mohammad IRI