بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۷۷۰۱۴ ریتینگ فیده:   ۱۳۳۵
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۲۴۷۷
اسم: نوری ,محمد
کشور: Iran استان: سیستان و بلوچستان  
سال تولد: ۱۹۹۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
W 1
مهدوی راد ,مهدی IRI
۲  دور ۶
B 0
Khan Mohammadi,Masoud IRI
۳  دور ۵
---
۴  دور ۴
---
۵  دور ۳
---
۶  دور ۲
W 0
نوروزی ,امید IRI
۷  دور ۱
---