بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۰۷۳۹ ریتینگ فیده:   ۲۵۴۰
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۶۸۱
اسم: قائم مقامی ,احسان
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۲