بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۳۶۰۶ ریتینگ فیده:   ۲۲۹۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۱۲۴
اسم: بهمردی کلانتری ,رستم
کشور: Iran استان: یزد  
سال تولد: ۱۹۹۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W ½
اصغرزاده ,محمدرضا IRI
۲  دور ۱۰
B ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی IRI
۳  دور ۹
W 1
مشمولی ,کیان IRI
۴  دور ۸
B ½
ساده ,شاهین IRI
۵  دور ۷
W 1
دوستکام ,پویان IRI
۶  دور ۶
B ½
رستمی ,روزبه IRI
۷  دور ۵
W 1
اکبری ,محمد IRI
۸  دور ۴
B ½
پیلوایه ,علی IRI
۹  دور ۳
W 1
وحدتیان ,داوود IRI
۱۰  دور ۲
B 1
صابری ,ماهان IRI
۱۱  دور ۱
W 1
نوری کمرودی ,مهران IRI