بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۳۵۹۲ ریتینگ فیده:   ۲۴۲۰
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۷۰۳
اسم: توفیقی ,همایون
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۹۰