بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۳۵۹۲ ریتینگ فیده:   ۲۴۴۹
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۷۰۳
اسم: توفیقی ,همایون
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۹۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
---
۲  دور ۱۰
---
۳  دور ۹
B 0
ولیزاده ,علی IRI
۴  دور ۸
W ½
احمدی نیا ,ابراهیم IRI
۵  دور ۷
B 1
قاضی الشریف ,کاوه IRI
۶  دور ۶
W ½
ملکی ,امیر IRI
۷  دور ۵
B 1
خورشیدی ,محمدرضا IRI
۸  دور ۴
W ½
رزاقی ,بهروز IRI
۹  دور ۳
B 1
خرسندی کرباسدهی ,آرین IRI
۱۰  دور ۲
W ½
چراغی ,امین IRI
۱۱  دور ۱
B 1
قویمی ,قباد IRI