بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۳۰۲۸ ریتینگ فیده:   ۲۴۸۶
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Bajarani,Ulvi
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۹۵
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
صداقتی ,مهرداد IRI
۲  دور ۸
W 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین IRI
۳  دور ۷
B 0
عابدی ,علی IRI
۴  دور ۶
W 0
توفیقی ,همایون IRI
۵  دور ۵
B 1
کوروند ,محمد سینا IRI
۶  دور ۴
W ½
Tsomaia,Nikoloz GEO
۷  دور ۳
B ½
راستبد ,علی IRI
۸  دور ۲
W ½
غلامی اوریمی ,مهدی IRI
۹  دور ۱
B 1
Nadimifar,Adnan IRI