بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۶۴۲۶۵ ریتینگ فیده:   ۱۶۵۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۶۹۷۴
اسم: روحی ,بهزاد
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
Darini,Ilya IRI
۲  دور ۱۰
B 0
Sadeghi Givi,Reza IRI
۳  دور ۹
W 0
افشار ,نیوشا IRI
۴  دور ۸
B ½
صدقی ,بابک IRI
۵  دور ۷
W 1
ذوالفقاری ,نیلوفر IRI
۶  دور ۶
B 1
ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل IRI
۷  دور ۵
W 1
امینی نژاد ,سیدعطا IRI
۸  دور ۴
B 1
Ghaffarian,Mahdi IRI
۹  دور ۳
W 0
صباحی ,مریم IRI
۱۰  دور ۲
B 0
نصرت اللهی ,آرش IRI
۱۱  دور ۱
W 0
Bajarani,Ulvi AZE