بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۶۳۸ ریتینگ فیده:   ۲۲۴۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۷۹۲
اسم: عسگری عباس آبادی ,مرتضی
کشور: Iran استان: زنجان  
سال تولد: ۱۹۷۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
کریمی ,محمد IRI
۲  دور ۱۰
B ½
طاهباز ,آرش IRI
۳  دور ۹
W 0
باقری ,مازیار IRI
۴  دور ۸
B 0
Benidze,Davit GEO
۵  دور ۷
B 1
توکلیان ,محسن IRI
۶  دور ۶
W 0
نوروزی ,امید IRI
۷  دور ۵
W 1
Bajarani,Ulvi AZE
۸  دور ۴
B 1
کلانتری دهقی ,بهزاد IRI
۹  دور ۳
W 1
شیخی نارانی ,سعید IRI
۱۰  دور ۲
B 1
کلیایی ,حسن IRI
۱۱  دور ۱
W 1
Korjani,Mohamad.R IRI