بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۰۷۹۸ ریتینگ فیده:   ۲۴۰۵
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۲۳۲
اسم: محجوب زردست ,مرتضی
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
---
۲  دور ۱۰
---
۳  دور ۹
---
۴  دور ۸
---
۵  دور ۷
W 0
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۶  دور ۶
B 0
مصدق پور ,مسعود IRI
۷  دور ۵
W ½
Godarz,Kasra IRI
۸  دور ۴
B 1
خطیبی ,میثم IRI
۹  دور ۳
W ½
حسین زاده ,نیما IRI
۱۰  دور ۲
B 1
خمیسی ,سید جعفر IRI
۱۱  دور ۱
W 0
صداقتی ,مهرداد IRI