بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۶۰۳۶۴۷ ریتینگ فیده:   ۲۴۵۰
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Javakhadze,Zurab
کشور: Georgia
سال تولد: ۱۹۹۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
خداشناس ,مرصاد IRI
۲  دور ۱۰
B 1
قربانی ,محسن IRI
۳  دور ۹
W 1
اسدی آهنگر کلائی ,علی IRI
۴  دور ۸
B ½
مرادی ,امیر مسعود IRI
۵  دور ۷
W 1
کریمی ,محمد IRI
۶  دور ۶
B 1
داودی ,مهران IRI
۷  دور ۵
W ½
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی IRI
۸  دور ۴
B 0
ولیزاده ,علی IRI
۹  دور ۳
W 1
ملکی ,مجتبی IRI
۱۰  دور ۲
B ½
Godarz,Kasra IRI
۱۱  دور ۱
W 1
بویازاده ,فرید IRI