بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۰۰۲۵ ریتینگ فیده:   ۲۰۶۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۰۰۹
اسم: اسدی آهنگر کلائی ,علی
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۱۹۹۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 1
انجم روز ,مهدی IRI
۲  دور ۱۰
W 0
اصلانی ,محمود IRI
۳  دور ۹
B 0
Javakhadze,Zurab GEO
۴  دور ۸
W 1
مافی ,هومن IRI
۵  دور ۷
B 1
درودیان ,مهیار IRI
۶  دور ۶
W 0
Khaghani,Babak IRI
۷  دور ۵
B 1
لطفی ,آیلار IRI
۸  دور ۴
W ½
فیاضی ,شهریار IRI
۹  دور ۳
B 0
محجوب زردست ,مرتضی IRI
۱۰  دور ۲
W 1
سلیمانیان ,میلاد IRI
۱۱  دور ۱
B 1
Jalili,Mahdi IRI