بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۸۰۸ ریتینگ فیده:   ۲۲۶۷
عنوان: استاد بین المللی کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۲۹۲
اسم: شعرباف ,محسن
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
نوروزی ,امید IRI
۲  دور ۱۰
W 1
درخشانی ,درسا IRI
۳  دور ۹
W 1
مقدمیان ,افشین IRI
۴  دور ۸
B ½
اسدی ,صادق IRI
۵  دور ۷
B 1
خطیبی ,میثم IRI
۶  دور ۶
W 1
مافی ,هومن IRI
۷  دور ۵
B 0
Gadimbayli,Abdulla AZE
۸  دور ۴
W ½
طباطبایی ,سید محمد امین IRI
۹  دور ۳
B 1
دوستکام ,پویان IRI
۱۰  دور ۲
W 1
عابد ,میثم IRI
۱۱  دور ۱
B 1
عدالت خواه ,محسن IRI