بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۶۳۸۷ ریتینگ فیده:   ۱۶۶۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۷۲۱۵
اسم: شرافت ,محمد صادق
کشور: Iran استان: سمنان  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W ½
کلانتری درونکلا ,صدیقه IRI
۲  دور ۱۰
B 1
مددی ,محمد IRI
۳  دور ۹
W 1
کرد ,مسلم IRI
۴  دور ۸
B 0
ابراهیمی ,رضا IRI
۵  دور ۷
W 1
مصطفوی پارسا ,محمد IRI
۶  دور ۶
B ½
Ismayil,Malak AZE
۷  دور ۵
W 0
قاضی زاده ,آسانا IRI
۸  دور ۴
B 0
غفوریان ,امیرعلی IRI
۹  دور ۳
W 1
باجلان ,محمد علی IRI
۱۰  دور ۲
B 0
روغنی ,آرش IRI
۱۱  دور ۱
W ½
محبی ,علیرضا IRI