بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۱۴۱۲ ریتینگ فیده:   ۲۴۹۶
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۹۹۲
اسم: پوررمضانعلی ,امیررضا
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۹۲