بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۰۳۰ ریتینگ فیده:   ۲۲۹۹
عنوان: استاد بین المللی کد فدراسیون شطرنج ایران: ۷۰۲۶
اسم: اردشی ,مهرداد
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۷۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
---
۲  دور ۱۰
---
۳  دور ۹
---
۴  دور ۸
W 0
کوروند ,محمد سینا IRI
۵  دور ۷
B 0
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۶  دور ۶
W 0
توکلیان ,محسن IRI
۷  دور ۵
B 1
باقری ,مازیار IRI
۸  دور ۴
W 1
اصلانی ,محمود IRI
۹  دور ۳
B 0
ملکی ,امیر IRI
۱۰  دور ۲
W 1
عابدینی ,مرتضی IRI
۱۱  دور ۱
B 1
بیاتی ,کامبیز IRI