بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۱۰۹۹ ریتینگ فیده:   ۲۴۳۶
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۰۴۱
اسم: موسوی ,سید خلیل
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۹۸