بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۶۶۸۶ ریتینگ فیده:   ۱۶۹۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۴۰۶
اسم: الله وردی ,مریم
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B ½
بیات ,امیر IRI
۲  دور ۱۰
W 1
مهرابی ,ارسلان IRI
۳  دور ۹
B 0
نظام هاشمی ,محمد IRI
۴  دور ۸
W 0
رحیمی ,مرجان IRI
۵  دور ۷
B 0
چراغی ,امین IRI
۶  دور ۶
W 1
نصرت اللهی ,آرش IRI
۷  دور ۵
B 0
افشار ,نیوشا IRI
۸  دور ۴
W 1
ملک الکلامی ,آرزو IRI
۹  دور ۳
B 0
Dadmand,Mansour IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Naderidabbagh,Melika IRI
۱۱  دور ۱
B 0
مهدوی راد ,مهدی IRI