بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۲۰۰ ریتینگ فیده:   ۲۴۲۷
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۱۶۳
اسم: درینی ,پوریا
کشور: Iran استان: کرمان  
سال تولد: ۱۹۹۱
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W ½
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۲  دور ۱۰
B ½
دربان وایقانی ,مرتضی IRI
۳  دور ۹
W ½
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۴  دور ۸
B 1
خداشناس ,مرصاد IRI
۵  دور ۷
W ½
توفیقی ,همایون IRI
۶  دور ۶
B ½
مقصودلو ,پرهام IRI
۷  دور ۵
W 1
مصدق پور ,مسعود IRI
۸  دور ۴
B ½
قائم مقامی ,احسان IRI
۹  دور ۳
W 1
نوروزی ,امید IRI
۱۰  دور ۲
B 1
موسوی ,سید خلیل IRI
۱۱  دور ۱
W 1
باقری ,مازیار IRI