بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۳۹۲۴ ریتینگ فیده:   ۲۳۰۲
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۴۱۸
اسم: ساده ,شاهین
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۹۰