بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۶۸۵۰ ریتینگ فیده:   ۲۲۷۰
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۹۷۹۸
اسم: حسینی پور ,مهدی
کشور: Iran استان: خوزستان  
سال تولد: ۱۹۹۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
توکلیان ,محسن IRI
۲  دور ۱۰
W 1
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۳  دور ۹
B 1
رجبی ,محسن IRI
۴  دور ۸
W ½
کنزی ,حسام الدین IRI
۵  دور ۷
B ½
بشیری نیا ,امید IRI
۶  دور ۶
W ½
درخشانی ,درسا IRI
۷  دور ۵
B 0
Azaladze,Shota GEO
۸  دور ۴
W ½
Rasulov,Vugar AZE
۹  دور ۳
B 1
قربانی ,هادی IRI
۱۰  دور ۲
W 1
سالاری ,مهران IRI
۱۱  دور ۱
B 1
شیخ مقدس ,سیامک IRI