بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۲۰۳۹ ریتینگ فیده:   ۱۴۶۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۸۸۵۳
اسم: پرن فر ,علیرضا
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۴۵
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
قاضی زاده احسایی ,میلاد IRI
۲  دور ۱۰
W 0
شفیعی ,مهدی IRI
۳  دور ۹
B ½
قدیری ,رادمهر IRI
۴  دور ۸
W 1
Heydari,Mahmoud IRI
۵  دور ۷
B 0
غفوریان ,امیرعلی IRI
۶  دور ۶
W 1
نجفی ,امیر IRI
۷  دور ۵
B 0
انجم روز ,مهدی IRI
۸  دور ۴
W 1
حاجی نژاد بشریه ,حمید IRI
۹  دور ۳
B 0
افشار ,نیوشا IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Hasheminejad,Omid IRI
۱۱  دور ۱
B 0
اتحادی ,هوتن IRI