بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۷۱۷۸ ریتینگ فیده:   ۱۶۷۱
عنوان: بازیکن
اسم: Rezaei Panah,Maedeh
کشور: Iran
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 1
Jafari,Eisa IRI
۲  دور ۱۰
B 1
جهانگیری ,سپیده IRI
۳  دور ۹
W ½
Asghari,Abolfazl IRI
۴  دور ۸
W 1
Ghaffarian,Mahdi IRI
۵  دور ۷
B 0
Heydari,Mahmoud IRI
۶  دور ۶
W ½
مهرابی ,ارسلان IRI
۷  دور ۵
B ½
Amidi,Mahdi IRI
۸  دور ۴
W 0
Ramezani,Alireza IRI
۹  دور ۳
B 1
قاسمی ,فاطمه IRI
۱۰  دور ۲
W 0
Mamedov,Anar AZE
۱۱  دور ۱
B 0
صادقی ,محمد علی IRI