بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۱۶۰۴ ریتینگ فیده:   ۲۲۸۸
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۱۳۹
اسم: لرپری زنگنه ,شاهین
کشور: Iran استان: اصفهان  
سال تولد: ۱۹۹۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B ½
نوروزی ,امید IRI
۲  دور ۱۰
W ½
غلامی اوریمی ,آرین IRI
۳  دور ۹
W 1
مصدق پور ,مسعود IRI
۴  دور ۸
B 1
خمیسی ,سید جعفر IRI
۵  دور ۷
W 1
جوانبخت ,نیما IRI
۶  دور ۶
B 0
موسوی ,سید خلیل IRI
۷  دور ۵
W ½
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۸  دور ۴
B ½
باقری ,مازیار IRI
۹  دور ۳
W ½
مقصودلو ,پرهام IRI
۱۰  دور ۲
B ½
قائم مقامی ,احسان IRI
۱۱  دور ۱
W ½
درینی ,پوریا IRI