بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۶۶۸۵۳ ریتینگ فیده:   ۱۶۲۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۳۲۳
اسم: کاری مجیدآباد ,عباس
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۷۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
Ramezani,Alireza IRI
۲  دور ۱۰
W 0
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی IRI
۳  دور ۹
B 1
Heydari,Mahmoud IRI
۴  دور ۸
W 1
قاسمی ,فاطمه IRI
۵  دور ۷
B 1
Amidi,Mahdi IRI
۶  دور ۶
W 0
قاضی زاده احسایی ,میلاد IRI
۷  دور ۵
B ½
جلادتی ,سید اسماعیل IRI
۸  دور ۴
W 0
Farahani Kazerani,Saeid IRI
۹  دور ۳
B ½
Hasheminejad,Omid IRI
۱۰  دور ۲
W 0
نجفی ,امیر IRI
۱۱  دور ۱
B 0
عسگری زاده ,مینو IRI