بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۸۳۷۴ ریتینگ فیده:   ۱۵۹۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۴۳۳
اسم: ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
Amidi,Mahdi IRI
۲  دور ۱۰
B ½
Khakpour,Mansour IRI
۳  دور ۹
---
۴  دور ۸
W 0
رئوف نیا ,هومن IRI
۵  دور ۷
B 1
کهکشانی ,لوزا IRI
۶  دور ۶
W 0
روحی ,بهزاد IRI
۷  دور ۵
B 1
قاضی زاده احسایی ,میلاد IRI
۸  دور ۴
W 0
رستمی ,روزبه IRI
۹  دور ۳
B 0
تمدن ,احسان IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Nemati,Hamid IRI
۱۱  دور ۱
B 0
امینی کیاسری ,عامر IRI