بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۶۰۹۱۰ ریتینگ فیده:   ۱۵۸۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۹۰۳۶
اسم: جلالی ,اسماعیل
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
---
۲  دور ۱۰
---
۳  دور ۹
---
۴  دور ۸
W 1
قربانی ,کامبیز IRI
۵  دور ۷
B 0
مهرابی ,ارسلان IRI
۶  دور ۶
W 0
قاسم پور ,حسین IRI
۷  دور ۵
B 0
درودیان ,مهیار IRI
۸  دور ۴
W 0
اخگری ,رضا IRI
۹  دور ۳
B 1
ملکوتی ,احسان IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Sheykhali,Hossein IRI
۱۱  دور ۱
B 0
Gadimbayli,Abdulla AZE