بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۷۲۶۶۱۷۱۲۹۷ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن
اسم: Darini,Ilya
کشور: Iran
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
روحی ,بهزاد IRI
۲  دور ۱۰
W ½
عزیزی تفرشی ,علی اکبر IRI
۳  دور ۹
B 1
عیسی پور گشنی نژاد ,علی IRI
۴  دور ۶
W 0
سالار کیا ,داود IRI
۵  دور ۵
W 0
محسنی ,آرمین IRI
۶  دور ۴
B 0
Miladi,Hojatollah IRI
۷  دور ۳
B 1
عسگری ,محمدامین IRI
۸  دور ۲
W 0
قلم زن ,محمد IRI
۹  دور ۱
B 0
فندرسکی ,نیما IRI