بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۰۰۶ ریتینگ فیده:   ۲۱۶۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۳۴۸
اسم: وقار ,محسن
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۸۴