بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۰۰۶ ریتینگ فیده:   ۲۱۶۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۳۴۸
اسم: وقار ,محسن
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۸۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 1
توکلیان ,محسن IRI
۲  دور ۱۰
W 1
Vojdani,Siavosh IRI
۳  دور ۹
W 0
صداقتی ,مهرداد IRI
۴  دور ۸
B 1
حسین زاده ,نیما IRI
۵  دور ۷
B 0
پیلوایه ,علی IRI
۶  دور ۶
W ½
مجاوریان ,حسین IRI
۷  دور ۵
B 0
سخایی ,مصطفی IRI
۸  دور ۴
W 1
۹  دور ۳
W ½
خمیسی ,سید جعفر IRI
۱۰  دور ۲
B 0
خطیبی ,میثم IRI
۱۱  دور ۱
W 0
قائم مقامی ,احسان IRI