بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۶۹۷۰ ریتینگ فیده:   ۱۵۰۵
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۱۵۴
اسم: کهکشانی ,لوزا
کشور: Iran استان: البرز  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
Ismayil,Malak AZE
۲  دور ۱۰
W 1
کرد ,سلیمان IRI
۳  دور ۸
B 0
Tehranifarshid,Nima IRI
۴  دور ۷
W 0
ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل IRI
۵  دور ۶
B 0
Fathollahi,Hamid IRI
۶  دور ۵
W 0
آژیر ,هومن IRI
۷  دور ۴
B 1
ابراهیمی ,رضا IRI
۸  دور ۳
W 1
مهدوی خانوکی ,زهرا IRI
۹  دور ۲
B 0
قاضی زاده ,آسانا IRI
۱۰  دور ۱
W 0
فردوسی ,وحید IRI