بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۹۲۷۸ ریتینگ فیده:   ۲۵۰۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۹۶۳
اسم: مصدق پور ,مسعود
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۷۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 1
اصلانی ,محمود IRI
۲  دور ۱۰
W 0
محجوب زردست ,مرتضی IRI
۳  دور ۹
B 1
روزبیان ,رضا IRI
۴  دور ۸
W 1
چنگایی ,امین IRI
۵  دور ۷
W 0
اسدی ,صادق IRI
۶  دور ۶
B 1
کوروند ,محمد سینا IRI
۷  دور ۵
W 1
خلجی ,هانیه IRI
۸  دور ۴
B ½
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۹  دور ۳
W 1
داودی ,میلاد IRI
۱۰  دور ۲
B 0
رجبی ,محسن IRI
۱۱  دور ۱
W 1
جهان خانی ,حجت اله IRI