بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۹۲۷۸ ریتینگ فیده:   ۲۵۰۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۹۶۳
اسم: مصدق پور ,مسعود
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۷۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
خداشناس ,مرصاد IRI
۲  دور ۱۰
W 0
نوروزی ,امید IRI
۳  دور ۹
W ½
موسوی ,سید خلیل IRI
۴  دور ۸
B 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۵  دور ۷
B 1
سخایی ,مصطفی IRI
۶  دور ۶
W 1
محجوب زردست ,مرتضی IRI
۷  دور ۵
B 0
درینی ,پوریا IRI
۸  دور ۴
W ½
توفیقی ,همایون IRI
۹  دور ۳
B 1
پیلوایه ,علی IRI
۱۰  دور ۲
W ½
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۱۱  دور ۱
B 1
توکلیان ,محسن IRI