بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۹۲۷۸ ریتینگ فیده:   ۲۵۰۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۹۶۳
اسم: مصدق پور ,مسعود
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۷۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
غلامی اوریمی ,آرین IRI
۲  دور ۱۰
W 1
باقری ,مازیار IRI
۳  دور ۹
B 0
لرپری زنگنه ,شاهین IRI
۴  دور ۸
W 0
مقصودلو ,پرهام IRI
۵  دور ۷
B 1
خمیسی ,سید جعفر IRI
۶  دور ۶
W ½
قائم مقامی ,احسان IRI
۷  دور ۵
B 0
جوانبخت ,نیما IRI
۸  دور ۴
W ½
درینی ,پوریا IRI
۹  دور ۳
B 1
موسوی ,سید خلیل IRI
۱۰  دور ۲
W 1
نوروزی ,امید IRI
۱۱  دور ۱
B 0
فیروزجاء ,علیرضا IRI