بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۴۱۹۵ ریتینگ فیده:   ۲۴۰۵
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۳۹۸
اسم: خداشناس ,مرصاد
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۹۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
مصدق پور ,مسعود IRI
۲  دور ۱۰
B 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۳  دور ۹
B 1
دربان وایقانی ,مرتضی IRI
۴  دور ۸
W 0
درینی ,پوریا IRI
۵  دور ۷
W 1
مقصودلو ,پرهام IRI
۶  دور ۶
B 1
Godarz,Kasra IRI
۷  دور ۵
W 1
باقری ,مازیار IRI
۸  دور ۴
B 1
مجاوریان ,حسین IRI
۹  دور ۳
W 0
خطیبی ,میثم IRI
۱۰  دور ۲
B 0
نوروزی ,امید IRI
۱۱  دور ۱
W 1
Vojdani,Siavosh IRI