بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۵۲۶۵۸ ریتینگ فیده:   ۲۱۲۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۵۴۶
اسم: جوانی ,شاهین
کشور: Iran استان: قزوین  
سال تولد: ۱۹۹۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 1
ایمان زاده پریخانی ,مهدی IRI
۲  دور ۱۰
W 1
عابدی ,پوریا IRI
۳  دور ۹
B 0
خطیبی ,میثم IRI
۴  دور ۸
W 1
هجرتی ,محمد مهدی IRI
۵  دور ۷
B ½
خمیسی ,سید جعفر IRI
۶  دور ۶
W 1
منصوری ,مسعود IRI
۷  دور ۵
W ½
طاوسی راد ,رامتین IRI
۸  دور ۴
B 0
اصغرزاده ,محمدرضا IRI
۹  دور ۳
B 1
تمدن ,احسان IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Gholampour,Ali IRI
۱۱  دور ۱
B 1
آذربرزین ,امیررضا IRI