بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۵۳۲۳ ریتینگ فیده:   ۲۲۴۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۸۶۵۸
اسم: حسین زاده ,نیما
کشور: Iran استان: آذربایجان شرقی  
سال تولد: ۱۹۸۹