بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۷۹۵۵ ریتینگ فیده:   ۲۰۱۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۳۲۰
اسم: کریمی ,یگانه
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۱۹۹۷
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
W 1
علیجان زاده ,محدثه IRI
۲  دور ۶
B 0
حامدی نیا ,وصال IRI
۳  دور ۵
W ½
Asadi,Motahare IRI
۴  دور ۴
---
۵  دور ۳
B 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه IRI
۶  دور ۲
W 0
علی نسب علمداری ,مبینا IRI
۷  دور ۱
B ½
ازلی ,طناز IRI