بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۹۸۹۲ ریتینگ فیده:   ۱۹۶۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۵۴۱
اسم: افشار ,نیوشا
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۹۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
شاهکرمی ,امین IRI
۲  دور ۱۰
B 0
موسوی ,میلاد IRI
۳  دور ۹
B 1
روحی ,بهزاد IRI
۴  دور ۸
W 0
خطیبی ,میثم IRI
۵  دور ۷
W 1
باقری ,آرین IRI
۶  دور ۶
B ½
آژیر ,هومن IRI
۷  دور ۵
W 1
الله وردی ,مریم IRI
۸  دور ۴
B 0
Jafari,Eisa IRI
۹  دور ۳
W 1
پرن فر ,علیرضا IRI
۱۰  دور ۲
B 0
قربانی ,محسن IRI
۱۱  دور ۱
W 1
علیخانی ,بهداد IRI