بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۵۹۵۱ ریتینگ فیده:   ۲۳۵۷
عنوان: استاد بین المللی بانوان کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۳۴۶
اسم: حجازی پور ,میترا
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۹۳