بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۸۶۳۲ ریتینگ فیده:   ۱۸۲۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۸۰۴
اسم: علیجان زاده ,محدثه
کشور: Iran استان: گیلان  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
B 0
کریمی ,یگانه IRI
۲  دور ۶
W 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه IRI
۳  دور ۵
B 1
علی نسب علمداری ,مبینا IRI
۴  دور ۴
W 1
ازلی ,طناز IRI
۵  دور ۳
---
۶  دور ۲
B 0
حامدی نیا ,وصال IRI
۷  دور ۱
W 0
Asadi,Motahare IRI