بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۴۳۳ ریتینگ فیده:   ۱۹۷۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۸۹۲
اسم: لطفی ,آیلار
کشور: Iran استان: آذربایجان غربی  
سال تولد: ۱۹۹۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
موسوی ,میلاد IRI
۲  دور ۱۰
W 1
شافعی کادیجانی ,حمید IRI
۳  دور ۹
W 1
نادری ,محمد جواد IRI
۴  دور ۸
B ½
پیلوایه ,علی IRI
۵  دور ۷
W ½
افشاری ,محمد رضا IRI
۶  دور ۶
B 1
قاضی زاده ,آسانا IRI
۷  دور ۵
W 0
اسدی آهنگر کلائی ,علی IRI
۸  دور ۴
B 0
عسگری زاده ,احمد IRI
۹  دور ۳
W ½
ولیزاده ,علی IRI
۱۰  دور ۲
B 1
Nadimifar,Adnan IRI
۱۱  دور ۱
W 1
مهرابی ,ارسلان IRI